واو تمام هولدر ها هستن😍

کپشن پست↓

آیا مترجم داریم؟😁

ویرایش:

مترجم:بکیلیک

ممنون از حورا جون😊🌸💕