تعوری من😁✋

خب اگر دقت کنین سنتی مانستر گابریل آگرست این جا گفت:«من فقط با یه بشکن میتونم زندگیت رو نابود کنم»

خو حالا که چی؟

ما تو قسمت گابریل آگرست فهمیدیم فیلیکس سنتی مانستره. 

 قیافه ی آدرین و فیلیکس هم خیلی بهم شبیهن و این شباهت خیلی مشکوکه. 

حالا اینارو دارم برای چی میگم؟ 

من یه تعوری خوندم که داشت میگفت امیلی نازا بوده

(برای خوندن تعوری که من خوندم کلیک کن)

خو توی این تعوری بالا میگه که امیلی نازا بوده حالا تعوری من مربوط به این تعوری میشه!

تعوری من میگه که امیلی بچه ی آمالی(خواهرش)رو برمیداره و با استفاده از معجزه گر طاووس یه سنتی مانستر شبیه بچه ی خواهرش میسازه که اون سنتی مانستر فیلیکسه!

و آدرین بچه ی گابریل و امیلی نیست و بچه ی آمالی و همسرش بوده!

نظر شما چیه؟