• وقتی نویسنده شدید خواهشا هفته ای سه بار فعالیت داشته باشید
  • داستان های منحرفی در حد بوسه و آخ زیر دلم درد میکنه به غیر از این خواهشا نزارین اگر هم میزارین خیلی کم و با رمز باشه
  • خواهشا داستان لوکانت و آدریگامی ننویسید این جز قوانین حساب نمیشه یک خواهش کیوتانم😉
  • از وب های دیگه کپی نکنید چون دردسر میشه بعدا اگر هم میکنید اجازه بگیرید.
  • هر پستی رو توی برچسب خودش قرار بدین
  • اگر دوست دارین برچسبی در وب قرار بگیره دسترسی بهش دارین😊
  • به نویسنده ها ی دیگه و بازدیدکنندگان بی احترامی نکنین البته میدونم همتون این رو میدونین
  • هر وقت حوصله تون سر رفت به گفتمان وب پیام بدهید چون من حتما میباشم و رفع حوصله سربری میکنم😁😂

حرفی ندارم خدا نگهدار🙋